So spoločnosťou MEDIA REPORT spolupracujeme na viacerých projektoch. Sme veľmi spokojní s kreativitou a originalitou, no hlavne vnímane veľmi pozitívne ich prístup a ochotu. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.