Byť bližšie k potencionálnym zákazníkom alebo občanom vám zabezpečí PROMO rozhovor. Predstavte svoju spoločnosť alebo svoju osobnosť ľudom pomocou rozhovoru s našimi moderátormi. Pripravíme scenár, zabezpečíme techniku, profesionálneho moderátora a následnú post produkciu.