S Média Reportér sme veľmi spokojní, nie len pre profesionálny a ústretový prístup, ale aj pre kvalitu a rýchlosť vyhotovenia promo videa, jeho propagáciu širokej verejnosti a rady pri tvorbe celkového marketingu s následnou realizáciou.
Marek Kalapoš