Oboznámte svojich zamestnancov, občanov a klientov s dianím vo firme alebo obci. Vytvoríme vám noviny podľa požiadaviek a radi poradíme na základe našich skúseností.

Zabezpečíme:

  • Grafické práce
  • Redaktorské práce
  • Ilustračné práce
  • Korektúru
  • Tlač a väzbu
  • Marketing
  • Distribúciu a predaj